FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

BYEN I MELLOMROMMET - ROM FOR SKATING?
Mange bruker området rundt Kunstmuseet KUBE til skating, og så lenge de er forsiktige med glass og steiner og tar hensyn til besøkende og forbipasserende synes vi det er fint. I forbindelse med utstillingsprosjektet BYEN ønsker vi at det skal være enda litt flere utfordringer i området, og tar derfor initiativ til å bygge noen enkle elementer.Torsdag 14.april inviterte vi til dugnad, og en aktiv gjeng fra byens skatemiljø fikk i løpet av dagen satt opp en bank, Euro-gap og to curbs. Skateboardingkulturen er en sterk visuell subkultur, og skaterne forholder seg til byrommet på en unik måte som vi i forbindelse med utstillingsprosjektet BYEN ønsker å utforske nærmere. Vi gleder oss til å følge med på aktiviteten i mellomrommet.  Vil du lese litt om skateboarding i byer – ta en titt på denne artikkelen: http://www.theguardian.com/cities/2015/apr/20/skate-city-skateboarders-developers-bans-defensive-architecture
05.04.16 16:20
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpner 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, byvandringer, og arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Foredrags- og filmprogram lanseres i juni. Følg med!
04.01.16 15:00
UTSTILLINGSPROGRAM 2016: JUGENDSTILSENTERET & KUNSTMUSEET KUBE
Vi går nok et spennende år i møte, og håper å kunne engasjere vårt publikum med ulike utstillinger, arrangementer og aktiviteter gjennom hele året!Neste års hovedsatsning er et sammensatt utstillingsprosjekt om by og byutvikling. Både Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret, det fysiske uterommet mellom museene og byrommet for øvrig tas i bruk. Prosjektet BYEN tar flere former; blant annet viser vi en utstilling med kunstnere som skildrer møter med ulike byer, vi gir et nærmere innblikk i byutviklingen i Ålesund by akkurat nå, og vi viser en utstilling om byen som kunne ha blitt, med ikke-realiserte prosjekter i Ålesund fra gjenreisningsperioden og frem til i dag. Utendørs blir det flere aktiviteter og arrangementer for store og små, og særlig vil det fysiske mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE være sentralt og skal benyttes aktivt. Vi vil i tillegg invitere til foredrag og byvandringer. Selve utstillingen åpner 17.juni, men flere av arrangementene og aktivitetene blir gjennomført i tiden før. Blant annet arrangerer vi helgen 11.-12.juni for første gang Jugendstildagene med omvisninger i private jugendstilhus, foredrag og filmvisninger. Eget programhefte for BYEN lanseres våren 2016. Følg med på våre nettsider! Før vi kommer så langt presenterer vi også et knippe andre utstillinger. Vår jubileumsutstilling HERFRA, som vises i Kunstmuseet KUBEs 3 etasjer, fortsetter inn i det nye året og blir stående til 31.januar. Utstillingen viser arbeider av over 40 kunstnere i og fra Møre og Romsdal. Med utgangspunkt i regionen og i ulike kunstnersubjekter ser vi mot en fremtid, og inviterer til en feiring av mange ulike stemmer. Vi innleder det nye utstillingsåret med et fokus på det maleriske medium, og 12. februar kan vi invitere til separatutstilling med ålesunderen Tom Monsås (f.1972). Han jobber med det figurative maleriet og benytter ekspresjonistiske virkemidler med sterke koloritter og mettede fargefelt. Han fordyper seg i menneskets indre sjeleliv og skildrer den mørke siden av tilværelsen. Impulsene hentes fra samtiden og dagsaktuelle hendelser, og spiller på en voldsestetikk som omfatter krig, terror, frykt og menneskelig sårbarhet. Utstillingen vises i 1.etg i Kunstmuseet KUBE. En uke etter, den 19.februar, inviterer vi til separatutstilling med Therese Christensen (f.1946) i 2.etg i Kunstmuseet KUBE. Hennes kunstnerskap bygger på det abstrakte maleriet, og hun arbeider med en intuitiv tilnærming til den kunstneriske prosessen. Gjennom et ekspressivt og organisk formspråk blir maleriets muligheter utforsket. Transparente fargeklanger, drypp, streker og dynamiske linjeføringer skaper lyriske og atmosfæriske situasjoner på lerretet. Maleriene framstår som en symbiose av styrke og letthet, harmoni, flyt og dissonanser. Også i 2016 tar vi imot Vestlandsutstillingen. Den årlige vandreutstillingen har eksistert siden 1922, og presenterer et tverrsnitt av det som foregår innen norsk samtidskunst med tilknytning til Vestlandet. VU2016 er kuratert av Lars Korff Lofthus og Sveinung Unneland og har fått tittelen Lokale Forhandlinger. I Jugendstilsenteret vil det i tillegg til våre faste utstillinger bli mulig å se utstillingen Substratum med den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy (f.1974) helt frem til 28.februar. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Substratum tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca.1890 og første verdenskrigs begynnelse. Velkommen, og god fornøyelse! OVERSIKT UTSTILLINGSPROGRAM KUNSTMUSEET KUBE OG JUGENDSTILSENTERET 2016: HERFRA: til 31.januar
Kunstmuseet KUBE – alle etasjer

Samoa Rémy: til 28.februar
Jugendstilsenteret – spisestuen, og rom for temporære utstillinger i 2.etasje

Tom Monsås: 12. februar–17. april
Kunstmuseet KUBE – 1.etasje

Therese Christensen: 19.februar – 17.april
Kunstmuseet KUBE – 2.etasje

Vestlandsutstillingen 2016: 29.april – 22.mai
Kunstmuseet KUBE – 1.og 2.etasje

BYEN: Hele året, utstilling; 17.juni 2016 – 29.januar 2017
Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret, byrommet
31.10.14 13:31
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpner 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, byvandringer, og arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Foredrags- og filmprogram lanseres i juni. Følg med!
04.01.16 15:00
Jugendstildagene 11.-12. juni 2016
I forbindelse med den internasjonale Art Nouveau-dagen 10. juni 2016 arrangerer Jugendstilsenteret og Fortidsminneforeningen i fellesskap ”Jugendstildagene” 11. og 12. juni i Ålesund sentrum, med åpne hus, seminar og filmvisninger.Med ”Åpne hus” får publikum muligheten til å besøke ti jugendstilhus i byen og der få guidede omvisninger. De fleste er private hus og leiligheter, men det vil også være omvisninger i noen forsamlingshus. Arrangementet blir en unik byhistorisk opplevelse der publikum får eksepsjonell tilgang og en smakebit av det den arkitektoniske kulturkapitalen Ålesund skjuler bak sine (til nå stengte) dører. Varigheten på hver omvisning er 20 min., med 15 min. pause mellom omvisningene. Da har man tid til å gå til neste adresse. Det blir omvisninger på tre steder lørdag formiddag, tre steder lørdag ettermiddag og fire steder søndag. Det er medlemmer av Fortidsminneforeningen som skal guide publikum rundt i de ulike leilighetene/husene, og det holdes fire omvisninger på hvert sted. Publikum kan legge opp rekkefølgen og antall omvisninger selv på e-billettnettsiden til arrangementet (se lenke). Det blir omvisninger i følgende hus: Blix-villaen i Lihauggata 1, Bedehuset i Kipervikgata 19, Metodistkirka i Parkgata 9, Devold-villaen i Einarvikgata 7, Kongensgate 12 og 10b, Storgata 30, Langeberggata 3, Apotekergata 6, Øwregata 4 og Storgata 2. Informasjon rundt kjøp av billetter til omvisningene: Pris: NOK 100 pr. pers. – billetten gjelder for hele helgen med inntil 10 omvisninger ** Billetter fås kjøpt på denne nettadressen: http://www.billettportalen.no/nb/arrangement/jugendstildagene/billetter *Billettprisen er den samme uansett antall omvisninger (maks 10). ** Det er begrenset med plasser til omvisningene, og maks antall deltagere pr omvisning vil variere fra hus til hus. Lurer du på noe vedr. kjøp av billetter, ring oss på tlf.: 47 46 81 82 Foredrag lørdag 11. juni Det skal holdes flere spennende foredrag under Jugendstildagene. Et foredrag vil omhandle Ålesunds historiske bymiljø som salgsvare mot internasjonal filmindustri, to foredrag tar utgangspunkt i jugendstilkvartalet Coppedé i Roma og erfaringer ved bruk av jugendstilen som virkemiddel i italienske filmer. I det siste foredraget får vi vite mer om den mørkere tematikken i jugendstilen. Sted: Overlyssalen i kjelleren på Kunstmuseet KUBE.  1. Kl.13-13:20 Sigmund Elias Holm, filmkommisjonær ved Vestnorsk Filmsenter: ”Ålesunds historiske bymiljø som salgsvare mot internasjonal filmindustri”.  2. Kl.13:20-13:35 Ambassadør Giorgio Novello, Italias Ambassade i Oslo: ”A tale of a City: from Seven Hills to the Coppedé district”.  3. Kl.13:35-14 Prof. Giuliano Compagno, journalist og tidl. direktør ved Det italienske kulturinstitutt i Oslo: ”The Coppedé district: re-inventing the Eternal City”.  4. Kl.14-14:20 Tove Lande, kurator ved Stiftelsen Kulturkvartalet: ”Den mørke jugendstilen”. Etter foredragene viser vi noen kortfilmer som er spilt inn i Ålesund sentrum, med det historiske bymiljøet som vakkert bakteppe i filmene. Filmvisninger søndag 12. juni Vi viser to filmklassikere i grøssersjangeren av den italienske regissøren Dario Argento. Jugendstilkvartalet Coppedé i Roma brukes som bakteppe i filmene, og bidrar sterkt til filmenes fengslende mystikk. Sted: Overlyssalen i kjelleren på Kunstmuseet KUBE. Første film vises fra kl.14:30-16:15 Andre film vises fra kl. 16:15-18. Begge filmer har aldersgrense 15 år. Filmenes titler utelates fra nettsiden pga. markedsføringsrestriksjoner i lisensavtalen. For mer informasjon ta kontakt med oss, eller se eget program for Jugendstildagene. Programmet vil snart være tilgjengelig her ved museet og utvalgte steder i Ålesund sentrum.  Seminaret med foredrag og filmvisninger er åpent og gratis for alle.
09.05.16 09:55

digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no